Denní informace
Dnes je 25.11 2017
Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

aktuality

ULOŽIŠTĚ BIOODPADU 15.11.OTEVŘENO DO NAPLNĚNÍ KONTEJNERU

Více informací
Úřední deska

Oznámení SOMH-z

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 48/2017

Více informací

Nová stavební místa v Kobeřicích

Příprava nových stavebních míst:
Obec Kobeřice v současné době dokončuje dopravní a technickou infrastrukturu pro výstavbu 19 rodinných domův lokalitě „Olšina horní II“. Tato lokalita se nachází u jihovýchodního okraje obce Kobeřice, přičemž navazuje na současné zastavěné území obce (viz ilustrační obr. č. 1). Nově vybudovaná ulice dostala název "Nad Olšinou".

Stávající občanská vybavenost v obci:
Obec Kobeřice zahrnuje občanskou vybavenost ve škále zařazení dle skupin (školství, kultura a osvěta, tělovýchova, zdravotnictví, sociální péče, maloobchod, ubytování, veřejné stravování, nevýrobní a výrobní služby, správa a řízení, poradenská činnost). V Kobeřicích se nacházejí tyto objekty občanské vybavenosti: základní škola, mateřská škola (2 objekty), obecní úřad, kostel s farním úřadem, zdravotní středisko (2 praktičtí lékaři, 1 dětský lékař, 2 zubní lékaři, 1 ženský lékař), pošta, požární zbrojnice, dům s pečovatelskou službou, hostince, spořitelna, knihovna, sportovní areál, prodejny potravin, drogerie, stavebniny, pekárna, čerpací stanice pohonných hmot, discoklub a spousta dalších drobných prodejen.

Zahájení a dokončení přípravných prací:
Zastupitelstvo obce Kobeřice schválilo usnesením ze dne 9.2.2011 výslednou variantu územní studie (obr.č. 2), dle jejichž regulativů se bude zástavba budoucích rodinných domů řídit a usnesením ze dne 26.9.2011 provedení výstavby technické infrastruktury pro tuto lokalitu.
V řešené lokalitě probíhala v roce 2013 výstavba dopravní a technické infrastruktury, jejíž cílem je vybudování finální obslužné komunikace a kompletních vedení inženýrských sítí tj. vodovod, kanalizace, plynovod, vedení NN. Investorem těchto prací je obec Kobeřice. Termín zahájení prací byl květen roku 2013, termín dokončení technické infrastruktury byl listopad roku 2013, termín pro dokončení dopravní infrastruktury je květen roku 2014.

Prodej a informace k novým stavebním parcelám:
 
Prodej nových stavebních parcel probíhá již nyní.

Případní zájemci o jednotlivé stavební parcely se mohou přihlásit na Obecním úřadu v Kobeřicích u starosty obce a to buď osobně nebo na tel. čísle 553 777 201, e-mail: urad@koberice.cz. Cena za 1 m2 pozemku je stanovena zastupitelstvem obce Kobeřice takto:   850,- Kč/m2 ve dvou splátkách s možností odpuštění 2. splátky takto:

           1.  splátka ve výši 600,- Kč/m2 při podpisu kupní smlouvy

           2. splátka ve výši 250,- Kč/m2 nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy s možností odpuštění této splátky pokud v této lhůtě bude na pozemku postaven rodinný dům a právoplatně povolen k užívání (zkolaudován)
Obr.č.1 ilustrační zobrazení lokality

Přesné dělení parcel a výměry jednotlivých parcel jsou zpracovány geometrickým plánem, který je uveřejněn zde: http://www.koberice.cz/uredni-deska-detail/879/