Denní informace
Dnes je 13.12 2018
Svátek slaví Simona, zítra Lucie

aktuality

Po svátcích hurá na nohejbal

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 50/2018

Více informací

Nové prováděcí vyhlášky

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah
a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
d) společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové
    dokumentace pro vydání stavebního povolení
f) dokumentace pro právádění stavby
g) dokumentace skutečného provedení stavby


Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Ve vyhlášce jsou mimo změn v textové části, uvedeny i nové tiskopisy formulářů žádostí pro jednotlivá podání.
 Formuláře jsou uvedeny v Přílohách č. 1) až č. 15.