Denní informace
Dnes je 21.04 2019
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

aktuality

Uložiště bioodpadu i Sběrný dvůr uzavřen

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 15/2019

Více informací

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních povinností každého občana.  Obec  Kobeřice zajišťuje svým občanům prostřednictvím společnosti AVE separovaný sběr komunálního odpadu, plastů a skla.  Dále zabezpečuje 2 x v roce sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

             V roce 2013 obec vyprodukovala a bylo společností  AVE  CZ  Odpadové hospodářství, s.r.o. odvezeno celkem  393,1 tun komunálního odpadu , 51,91 tun plastů a 78,35 tun netříděného skla, cca. 12 ks plných kontejnerů velkoobjemového odpadu.  Středisko údržby obce při úklidu obce a jejího okolí sesbíralo a odvezlo v průběhu roku 2013 na skládku do Chlebičova  9,7 tun odpadu, který svou povahou nebylo možno uložit na obecní skládce.

         Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují  ale musí skončit v popelnicích a pak na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít.  V EU a tedy i v České republice kolektivní systémy sběru, evidence a dopravy vytříděného odpadu ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.  Naše obec  je součástí těchto systémů a občané obce mají již dnes možnost vytřídit a odevzdat některé odpady vzniklé v domácnostech  jako např.  zářivkové trubice, monočlánky a baterie, elektrospotřebiče, papír a karton, staré šatstvo, obuv, hračky a bytový textil.

             Obec Kobeřice ve spolupráci se společnostmi  AVE  CZ Odpadové hospodářství s.r.o. ,  Elektrowin a.s. ,  Asekol  s.r.o. ,  Ekolamp s.r.o. a Revenge, a.s. vytvořila systém sběrných míst, kde jsou umístěné podle druhu odpadu označené kontejnery.   Jsou to sběrná místa na ul. Dubová, v centru obce na ul. Hlučínská, u střediska údržby obce na ul. Opavská.  Kontejnery na sklo jsou dále umístěny u prodejen potravin a u TJ Sokol na ul. Topolová.  Vyřazené zářivkové trubice, úsporné žárovky  a baterie je možno odevzdat v přízemí Obecního úřadu do kartonových krabic a malých sběrných boxů.

         Do  střediska  údržby  s přístupem z ul. Louky nebo ul. Opavská v pracovní dny  od 8.00 – 13.00 mohou občané odvést  zejména velké elektrospotřebiče ( televizory, PC technika, chladničky, mrazící boxy, pračky apod.) , větší tabule skla a polystyren  a tyto vyložit na místech k tomu určených.              U elektrospotřebičů je zde však nutno splnit podmínku, že odevzdávaný  el. spotřebič musí být kompletní.  Lednice bez kompresoru nebo částečně rozebraný  počítač  či jiný el. spotřebič  odvozci nevezmou ,  za tento odpad už musí obec  platit. Podobně obec separuje a zajišťuje odvoz odpadu polystyrenu na vlastní náklady, neboť polystyren nepatří do komodit kolektivních systémů.


            V roce 2013 bylo občany separováno a odevzdáno  6,1 tun elektrospotřebičů , což mimo malé a střední el.  spotřebiče  představuje 169 ks televizorů a monitorů a  65 ks chladících zařízení.  Do kontejnerů na textil bylo občany odloženo za období od května do prosince celkem  4,497 tuny odpadu.

            Děkuji touto cestou  všem těm občanům, kteří třídí odpad a odevzdávají ho způsobem a na místa k tomu určená,  čímž napomáhají  k lepšímu vzhledu naší obce a jejího okolí. 

Autor článku : Ing. Antonín Nohál – technik místního hospodářství obce Kobeřice