Denní informace
Dnes je 11.12 2018
Svátek slaví Julie, zítra Dana

aktuality

Po svátcích hurá na nohejbal

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 50/2018

Více informací

Čistírna odpadních vod

Rok 2011 se nesl ve znamení provádění stavby čistírny odpadních vod (ČOV), která ovlivnila chod a plánované investice celého roku. Tato akce, jejíž celkové náklady přesahují 119 miliónů korun, byla v prvních měsících stavby financována zcela z obecních prostředků a z úvěru ve výši 20 mil. Kč, který si obec byla nucena vzít jednak kvůli podmínkám dotace a jednak z důvodu financování výstavby v počátečních měsících po zahájení stavby. Stavba byla zahájena koncem roku 2010, smlouva se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), která zajistila financování celé akce, byla podepsána v červenci roku 2011 a první finance přišly až v srpnu, kdy již byly realizovány stavební práce za téměř 37 mil. Kč bez DPH, což odpovídá asi 41 % finančního plnění za stavební práce - a to vše bylo placeno pouze z obecních prostředků.

Ve čtvrtek 6. září 2012 se uskutečnilo slavnostní otevření provozu čistírny odpadních vod. Čtvrtek 6. září byl pro celou obec Kobeřice významným dnem . Otevíral se provoz jedné z největších investičních akcí poslední doby a to čistírna odpadních vod. Na tyto slavnostní chvíle byli pozvání jak členové obecního zastupitelstva, tak starostové okolních obcí a další hosté mezi nimiž byli  místní duchovní správce důstojný pan Marek Pawlica, předseda Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Herbert Pavera, senátor Parlamentu České republiky doktor  Václav Vlček, zástupci z odboru životního prostředí a zástupci  provádějící firmy a další. Úvodní slovo měl starosta naší obce Ing. Lukáš Kubný , který všechny přítomné přivítal a připomněl průběh stavby. Významný ráz této slavnosti dodal také místní farář, který stavbu vysvětil. Poté promluvili ještě někteří další hosté a došlo k slavnostnímu přestřižení pásky a slavnostnímu přípitku. Následovala prohlídka hlavní budovy. Odpoledne probíhal Den otevřených dveří pro širokou veřejnost, kde si mohli zájemci prohlédnou všechny prostory hlavní budovy čistírny a zeptat se na různé otázky týkající se provozu. Měli možnost  posilnit se malým občerstvením, neboť byly   nabízeny koláče a domácí slivovice.