Denní informace
Dnes je 21.07 2019
Svátek slaví Ilja, zítra Vítězslav

aktuality

Anenské slavnosti v Bohuslavicích

Více informací
Úřední deska

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Zákaz vstupu do honitby Albertovec-část bažantnice

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 27/2019

Více informací

Cyklostezky

V  roce 2012 jsme postavili krásné nové dětské hřiště v centrálním parku a získali dotaci na stavbu nové cyklostezky v jižní části naší obce. Přestože jsme žádali o dotaci na 3 části, dotaci jsme získali pouze pro část Jih. Celková hodnota díla Cyklostezky II Kobeřice část Jih činila dle smlouvy 2 700 011,25 Kč vč. DPH. Výše podpory ze strany SFDI byla 65% z uznatelných nákladů, což činilo 1 236 000 Kč. V rámci této akce byla postavena obousměrná cyklostezka o souhrnné délce 500m, spolu s lávkou přes Oldřišovský potok a veřejným osvětlením podél cyklostezky. I když se 500m může snad někomu zdát málo, význam této cyklostezky se zcela jistě projeví větší bezpečnosti při průjezdu obcí, ale také přispěje k průjezdu krásnou částí naší obce a otevře nám nové perspektivy, které byly našim zrakům skryty svou nedostupností. Nová část cyklostezky zároveň propojila krásné areály a chlouby naší obce.

V roce 2014 byla vybudována další část cyklostezky pod názvem „Cyklostezka střed – sever“. Část
střed je spojnicí mezi ulicemi Hlučínskou, Mlýnskou, Slezskou a část sever je napojení cyklostezky přes ulice Dubovou na cyklostezku ve směru na Strahovice.
V mezinárodním měřítku je tato cyklostezka součástí cyklostezky
„Opava – Racibórz“.
Cyklostezka Kobeřice-Krzanowice je spolufinancována z prostředku Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního fondu Polské republiky v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika  2007-2013 Cyklostezka Kobeřice-Kryzanowice.

V úterý 15. července 2014  se uskutečnilo slavnostní otevření mezinárodní cyklostezky Kobeřice-Krzanowice                                                   

Nejdříve se otevírala cyklostezka  na polské straně. Zástupci obce se vydali na kolech na hranice s Polskem do Chuchelné, kde proběhl slavnostní akt. Po proslovu jak z polské, tak z české strany došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky a otevření polského úseku. Po projížďce polským úsekem se vydali do Kobeřic, kde se ceremoniál opakoval. Cyklostezka Kobeřice-Krzanowice tak byla slavnostně otevřena pro veřejnost.

 

Projekt Cyklostezky II Kobeřice, části Jih, Střed a Sever projekčně vznikl v letech 2009-2010. Stavební povolení na tyto cyklostezky nabylo právní moci 28.2.2011. Během této doby bylo zároveň 2 x požádáno o dotaci z Regionálního operačního programu, bohužel neúspěšně.

Na jaře roku 2012 jsme podali 3. žádost o dotaci tentokráte ze Státního fondu dopravní infrastruktury kdy byla podpořena  jen část JIH a do konce roku 2012  také zrealizována.

Zbývající části – STŘED a SEVER, které byly slavnostně otevřeny pod názvem Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice byly podpořeny z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská  republika 2007-2013 a jsou výsledkem spolupráce obce Kobeřice a gminy Krzanowice, které společně jako partneři požádali v dubnu roku 2013 o tento společný projekt, který byl v červnu r. 2013 úspěšně posouzen a doporučen k financování. Počátkem tohoto roku byly zahájeny stavební práce na obou stranách hranice tak, aby cyklostezky byly zprovozněny dle požadavků poskytovatelů dotace a to do konce července t.r..

Na naší straně realizovala práce stavební firma Sates Morava s.r.o. z Valašského Meziříčí, která zvítězila ve výběrovém řízení, jehož se zúčastnilo 11 firem. Termín pro realizaci těchto částí cyklostezek byl stanoven na 16.6.2014.

Celková hodnota díla Cyklostezka Kobeřice – Krzanowice (tedy část Střed a Sever) činí dle smlouvy o dílo 2 652 236,36 Kč vč. DPH. Výše podpory ze strany Evropského fondu je 85% z uznatelných nákladů což činí cca 2 254 000 Kč a to jen za českou stranu. Za oba partnery se finanční rámec celkových nákladů pohybuje ve výši cca 341 tis. EUR, a podpora cca 290 tis. EUR

V rámci této akce byla v Kobeřicích postavena obousměrná cyklostezka o souhrnné délce cca 810m, vč. veřejného osvětlení podél cyklostezky STŘED a v Krzanowicích o délce 1,89 km. Tyto nové části cyklostezky budou sloužit nejen našim kobeřickým a krzanowickým občanům, ale všem cyklistům, kteří navštíví naše krásné obce a zcela jistě budou sloužit i ke sbližování a vzájemnému poznávání mezi našimi občany na obou stranách hranice.

Dovolte mi, abych tímto poděkoval všem, kteří se na zhotovení tohoto díla podíleli.

Přeji si, aby tato stavba sloužila po celou dobu své životnosti všem občanům, kteří se rozhodnou využít tuto mezinárodní cyklostezku na trase Opava Raciborz a poznat tak krásy našeho kraje.