Denní informace
Dnes je 16.07 2018
Svátek slaví Jindřich, zítra Luboš

aktuality

ULOŽIŠTĚ BIOODPADU 14.7.OTEVŘENO

Více informací
Úřední deska

Volby do zastupitelstev obcí 2018 - info o registračním úřadě

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 29/2018

Více informací

STAVEBNÍ ŘÁD

 Povolování staveb

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.,       (včetně vyhlášky č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech). 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

 OHLÁŠENÍ STAVBY  - Příloha č. 8
 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ  - Příloha č. 9
 OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora - Příloha č. 10
 
 OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY  - Příloha č. 11    
  ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU  - Příloha č. 12    
 ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY  - Příloha č. 13    
 OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY  - Příloha č. 14    
 OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ  - Příloha č. 15    
     
SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ - Příloha č. 4    
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PODLE § 104 odst. 1 písm. a) až e) A PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ  - Příloha č. 5    
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - Příloha č. 6
 
   
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - Příloha č. 7
 
   
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ - Příloha č. 8
 
   
 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (vyhl.č. 499/2006 Sb.)    
 Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem 
 (vyhl.č. 498/2006 Sb. - Příloha č. 1)
   
 Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem 
 (vyhl.č. 498/2006 Sb. - Příloha č. 2)