Denní informace
Dnes je 25.09 2018
Svátek slaví Jaromír, zítra Zlata

aktuality

Atletický kroužek Kobeřice

Více informací
Úřední deska

Usnesení z XXXIV. řádného zasedání ZO Kobeřice dne 19.9. 2018

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 39/2018

Více informací

STAVEBNÍ ŘÁD

Povolování staveb

přílohy k Vyhlášce č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
ve znění vyhlášek č. 63/2013 Sb. a č. 66/2018 Sb.

(včetně vyhlášky č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech). 


 Ohlášení stavby
 Žádost o vydání stavebního povolení  
 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora   
 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu  
 Žádost o povolení předčasného užívání stavby  
 Oznámení změny v užívání stavby  
 Ohlášení odstranění  


Novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb.