Denní informace
Dnes je 24.04 2019
Svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří

aktuality

Benefiční koncert

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 15/2019

Více informací

Recyklace elektrospotřebičů za rok 2016

 Naše obec v roce 2016 recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

 

Vážení občané,

Jak jste již byli v minulosti prostřednictvím obecního tisku informováni, je Obec Kobeřice jako původce odpadů vznikajících činností občanů, fyzických osob a subjektů zapojena  do kolektivních systémů sběru a třídění elektroodpadů společností   ELEKTROWIN a ASEKOL.

 

Na základě nedávno obdržených  certifikátů  za rok 2016 od výše uvedených společností  bych vás chtěl nyní dodatečně  informovat o dosažených výsledcích:  

 

V roce 2016 občané odevzdali do Kolektivního systému Elektrowin k recyklaci

31 chlazení  o hmotnosti 1384 kg, 38 velkých ostatních elektrospotřebičů o hmotnosti 1680kg  a 1962 kg drobných elektrospotřebičů.

 

K recyklaci do Kolektivního systému ASEKOL bylo občany odevzdáno 108 televizí, 28 monitorů a 1 310 kg drobných elektrrospotřebičů.

 

Na základě environmentálnímu vyúčtování můžeme vyčíslit, o kolik elektrické

energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.

 

Například z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti  společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce,  kteří  v loňském roce vytřídili 108 televizí, 28 monitorů a 1 310,00 kg drobných spotřebičů,  uspořili  50,00 MWh elektřiny,                       2 670,61 litrů ropy, 226,38 m3 vody a 2,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,61 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů               o 47,07 tun.

 

Výsledky prokazují, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

 

Všichni občané, kteří tříděním a odevzdáváním elektroodpadu v naší obci takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží poděkování.

 

Rád bych všem občanům , kteří se na těchto výsledcích podíleli poděkoval za spolupráci a účast při zlepšování a ochraně životního prostředí v roce 2016 s přáním aby naše výsledky v roce 2017 v této obalsti byly minimálně tak dobré jako v roce 2016.

 

Ing. Antonín Nohál – technik místního hospodářství