Denní informace
Dnes je 20.08 2019
Svátek slaví Ludvík, zítra Bernard

aktuality

Výstraha ČHMÚ - Silné bouřky 20. 8. 2019 - 21. 8. 2019

Více informací
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Více informací
Místní rozhlas

hlášení 7.8.

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 30/2019

Více informací

Regenerace urbanizované krajiny - výsadba zeleně v obci Kobeřice

Předmět projektu

Projekt řeší výsadbu nové stromové a keřové zeleně ve vybraných lokalitách obce, aby nová výsadba plnila funkci: 
 • krajinotvornou
 • protiemisní
 • izolační
 • estetickou
 • urbanistickou
 • pozitivní dopad na životní prostředí
 • pozitivní dopad na bydlení
 • snížení emisní zátěže
 • snížení hlukových hladin z dopravy
 • zvýšení biodiverzity zastavěného území
Výsadnou nové zeleně zároveň dojde k výrazné změně vzhledu obce zejména v její centrální části, na příjezdových komunikacích, i v okrajových částech obce.
Řešení vychází ze strategického plánu obce Kobeřice v oblasti životního prostředí, priorotní osa 6. - Zlepšování stavu přírody a krajiny.


Lokality realizace výsadby zeleně
 • ul.Stiborská-lokalita č.1 - parc.č.1520/8, 1520/70
 • ul.Osmilány-lokalita č.2 - parc.č.2216/3
 • ul.Mlýnská-lokalita č.3 - parc.č.360/1
 • ul.Nová-lokalita č.4 - parc.č.364/1
 • centrální park s cyklostezkami-lokalita č.5 - parc.č.1043/5,1043/1,1044,1043/7,1031/1
 • areál Sokol Kobeřice-lokalita č.6 - parc.č.1017/1,970/1,971/1
 • ul.Opavská-lokalita č.7 - parc.č.1198
 • ul.Javorová-lokalita č.8 - parc.č.1928/31
 • ul.Školní-lokalita č.9 - jižní hranice školního sport.areálu - parc.č.1520/72

Navržená výsadba
 • výsadba alejových stromů - vzrostlé stromy
 • výsadba keřů

Způsob financování

Na tento projekt obec Kobeřice získala financování z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

-MP-