Denní informace
Dnes je 16.12 2018
Svátek slaví Radana, zítra Albína

aktuality

MUDr. Běrský oznamuje

Více informací
Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2019

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 51/2018

Více informací

Regenerace urbanizované krajiny - výsadba zeleně v obci Kobeřice

Předmět projektu

Projekt řeší výsadbu nové stromové a keřové zeleně ve vybraných lokalitách obce, aby nová výsadba plnila funkci: 
 • krajinotvornou
 • protiemisní
 • izolační
 • estetickou
 • urbanistickou
 • pozitivní dopad na životní prostředí
 • pozitivní dopad na bydlení
 • snížení emisní zátěže
 • snížení hlukových hladin z dopravy
 • zvýšení biodiverzity zastavěného území
Výsadnou nové zeleně zároveň dojde k výrazné změně vzhledu obce zejména v její centrální části, na příjezdových komunikacích, i v okrajových částech obce.
Řešení vychází ze strategického plánu obce Kobeřice v oblasti životního prostředí, priorotní osa 6. - Zlepšování stavu přírody a krajiny.


Lokality realizace výsadby zeleně
 • ul.Stiborská-lokalita č.1 - parc.č.1520/8, 1520/70
 • ul.Osmilány-lokalita č.2 - parc.č.2216/3
 • ul.Mlýnská-lokalita č.3 - parc.č.360/1
 • ul.Nová-lokalita č.4 - parc.č.364/1
 • centrální park s cyklostezkami-lokalita č.5 - parc.č.1043/5,1043/1,1044,1043/7,1031/1
 • areál Sokol Kobeřice-lokalita č.6 - parc.č.1017/1,970/1,971/1
 • ul.Opavská-lokalita č.7 - parc.č.1198
 • ul.Javorová-lokalita č.8 - parc.č.1928/31
 • ul.Školní-lokalita č.9 - jižní hranice školního sport.areálu - parc.č.1520/72

Navržená výsadba
 • výsadba alejových stromů - vzrostlé stromy
 • výsadba keřů

Způsob financování

Na tento projekt obec Kobeřice získala financování z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

-MP-