Denní informace
Dnes je 20.07 2019
Svátek slaví Čeněk, zítra Ilja

aktuality

Anenské slavnosti v Bohuslavicích

Více informací
Úřední deska

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Zákaz vstupu do honitby Albertovec-část bažantnice

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 27/2019

Více informací

Zateplení objektů Základní školy Kobeřice

Projekt "Zateplení objektů" Základní školy v Kobeřicích
  • výměna oken
  • komplexní zateplení obvodových stěn
  • nová fasáda

Projekt na základě výběrového řízení realizovala firma: Aleš Fousek, Krnov

Financování stavby:
Obec Kobeřice na základě žádosti projektového týmu, obdržela dotaci z Fondu soudržnosti OPŽP a Fondu životního prostředí.
 
Dotace ve výši: 12.425.061,- Kč
Celkové náklady stavby činily: 14.391.485,- Kč.
Tedy Obec Kobeřice ze svých prostředků zaplatila rozdíl ve výši: 1.966.424,- Kč.

Postup projektu probíhal v sedmi monitorovacích obdobích:

1. Období od 30.6.2008 do 31.8.2008

Příprava předání staveniště, organizační zajištění

2. Období od 31.8.2008 do 31.10.2008
Dne 1.10.2008 probšhlo předání staveniště a zápis do stavebního deníku.
Zahájení montáže oken v pavilónu školní jídelny.

3. Období od 31.10.2008 do 31.12.2008
Dne 4.11.2008 byly zahájeny práce na vnějším zateplovacím systému objektu školní jídelny.
Dne 9.12.2008 zahájení prací na pavilonu U2 a ukončení montáže dne 28.12.2008.

4. Období od 31.12.2008 do 28.2.2008
Od 21.1.2009 probíhaly práce na zateplovacím systému U2
a od 30.1.2009 se prováděla montáž lešení na pavilonu U1.

5. Období od 28.2.200 do 30.4.2009
Stavební úpravy v pavilonu U1. Dne 14.4.2009 byla tato část objektu školy dokončena.
Dne 28.4.2009 byly zahájeny práce na výměně oken objektu SDV.

6. Období od 30.4.2009 do 30.6.2009
Stavební práce na pavilonu SDV, dokončovací práce na pavilonu U1. V červnu byly dokončeny práce na pavilonu SDV.
Přijato rozhodnutí o opravě vstupu do školní družiny a školní jídelny ve stylu hlavního vstupu.
Dokončovací práce.

7. Období od 30.6.2009 do 31.8.2009
Zavěrečné monitorovací období. Dokončovací a uklízecí práce. Revize drobných nedodělků a jejich náprava.
Dne 10.8.2009 byla stavba předaná bez vad a nedodělků.

Stavební úřad Kobeřice zahájil 25.8.2009 kolaudační řízení, který dne 3.9.2009 vydal kolaudační rozhodnutí o povolení stavby k užívání.

Fotogalerie současného stavu-MP-