Denní informace
Dnes je 21.09 2019
Svátek slaví Oleg, zítra Matouš

aktuality

Podzimní setkání seniorů

Více informací
Úřední deska

Usnesení z VI. řádného zasedání ZO Kobeřice dne 11. 9. 2019

Více informací
Místní rozhlas

hlášení 7.8.

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 34/2019

Více informací

Výzva, pravidla a protokol o připojení k ČOV, Schéma nemovitostí a doporučení

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Po rocích snah a příprav byly zahájeny práce na díle, o které obec Kobeřice usilovala několik let a to na stavbě čistírny odpadních vod (ČOV). Ještě v  roce 2010 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektu „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV obce Kobeřice“, kterého se účastnilo 6 firem. Předpokládaná projektovaná cena díla činila 167,4 mil.Kč vč. DPH. Na základě doporučení výběrové komise z řad občanů a zastupitelů obce Kobeřice, byla zastupitelstvem obce schválena smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení, kterým se stalo sdružení firem „Pozemní stavitelství Zlín a.s., Imos group s.r.o. a VS invest a.s.“. Smlouva o dílo byla podepsána a práce zahájeny ještě na sklonku roku 2010. Celková cena za provedení díla byla vysoutěžena za 105.922.258 Kč vč. DPH. Po dvou uzavřených dodatcích byla konečná cena stanovena na 109.302.078,8 Kč. Obci Kobeřice byla SFŽP přiznána dotace ve výši 90%, (85% z fondu soudržnosti EU a 5% ze SFŽP). 10% nákladů této akce jde za Obcí Kobeřice.

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo: A) Zvýšení akumulace pitné vody. V této části se jednalo o výstavbu věžového vodojemu o objemu 500 m3, propojovacího potrubí do vodojemu v délce 73 m, vrtané studny do hloubky 25 m, čerpací stanice. Dále byly součástí výstavby související objekty: přípojka NN, odpad z vodojemu, oplocení vodojemu, příjezd k vodojemu, přípojka NN ke studni a oplocení studny a vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Toto za cca 17,4 mil. Kč. B) Výstavba kanalizace a ČOV obce Kobeřice. V této části se jednalo o výstavbu gravitační kanalizační sítě v délce 3 568 m, části domovních kanalizačních přípojek, mechanicko-biologické čistírny odpadních vod včetně technologické části pro plánovaný počet EO 3195 (kapacita 728,5 m3/den) a přeložek sítí technického vybavení a vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Tato část za cca 91 mil. Kč..

Stavba nového vodojemu byla dokončena v únoru a stavba ČOV a navazující kanalizace v červnu roku 2012.

Tato akce, jejíž celkové náklady (vč. všech projektů) přesahují 119 miliónů korun je zcela jistě největší investicí v novodobých dějinách obce.

Dovolte mi, abych tímto poděkoval všem, kteří se na výstavbě a realizaci tohoto díla podíleli, věnovali mu svůj čas, vědomosti, i profesní um. Projektantům, kteří řešili projekt jako takový, ale i spoustu nenadálých situací, stavebním firmám, které s přehledem zvládly jak technickou stránku věci, tak některé specifické požadavky na harmonogram prací i požadavky obce a občanů, Technickému dozoru investora za přísný, pečlivý a odpovědný dozor stavby.

Přeji si, aby tato stavba sloužila po celou dobu své životnosti všem občanům obce Kobeřice, ať plní svůj účel z hlediska životního prostředí i cíle stanovené SFŽP a Evropskou unií. Realizací této stavby vstupuje obec Kobeřice do další etapy své existence.Ing. Lukáš Kubný
starosta obce Kobeřice
           
         Výzva                   Pravidla                Protokol             Doporučení           Mapa verze II. 
                                                                                                                      ke dni  15.10.2012