Denní informace
Dnes je 19.09 2019
Svátek slaví Kryštof, zítra Zita

aktuality

Distribuce ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Více informací
Úřední deska

Usnesení z VI. řádného zasedání ZO Kobeřice dne 11. 9. 2019

Více informací
Místní rozhlas

hlášení 9.8.

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 34/2019

Více informací

Vyhláška č.5/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Kobeřice č.5/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a nakládáním se stavebním odpadem

Vyhláška č.3/2006

Obecně závazná vyhláška Obce Kobeřice č.3/2006 - požární řád obce Kobeřice

Vyhláška č.2/2004

Obecně závazná vyhláška Obce Kobeřice č.2/2007 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Kobeřice ve znení změny č.1 a změny č.2

Vyhláška č.2/2005

Obecně závazná vyhláška Obce Kobeřice č.2/2005 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní více osob

Vyhláška č.8/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Kobeřice č.8/2007 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č.11/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Kobeřice č.11/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 1.1.2008

Vyhláška č.2/2010

Obecně závazná vyhláška Obce Kobeřice č.2/2010 - podmínky pro pořádání, průběh a ukončení sportovních a kulturních podniků

Vyhláška č.3/2010

O zákazu požívání alkoholických nápojů

OZV č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/2013, kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje

OZV č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 2/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011

OZV č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/2016 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností

Vyhláška č. 7/2007

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 7/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/2004 o místních poplatcích

OZV č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 2/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce

OZV č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 3/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle j

Vyhláška č. 6/2007

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 6/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 4/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/2006 Domovní řád obce Kobeřice

Vyhláška č. 3/2007

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 3/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/1992 o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva na katastru obce Kobeřice

Vyhláška č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému sshromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 2/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Kobeřice ve znění změny č. 1 a změny č. 2

Vyhláška č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 3/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/1993 a obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 2/1993

Vyhláška č. 4/2004

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 2/2003 o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol ze dne 25. 3. 2003

Vyhláška č. 9/2007

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 9/2007 o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje

Nařízení č. 1/2018 obce Kobeřice

Nařízení č. 1/2018 obce Kobeřice, kterým se stanovuje zákaz pochůzkového a podomního prodeje v obci Kobeřice

Obecně závazná vyhláška obce Kobeřice č. 2/2018, kterou se zru