Denní informace
Dnes je 19.09 2019
Svátek slaví Kryštof, zítra Zita

aktuality

Distribuce ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Více informací
Úřední deska

Usnesení z VI. řádného zasedání ZO Kobeřice dne 11. 9. 2019

Více informací
Místní rozhlas

hlášení 9.8.

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 34/2019

Více informací

Vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí

Pro automatické vygenerování žádosti klikněte na odkaz níže 

http://cz.mawis.eu/ou-koberice/

V rámci zkvalitňování služeb našeho stavebního úřadu, byla v prvních dnech měsíce října 2011 zprovozněna služba e-UtilityReport pro veřejnost, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí.
Služba je zřízena pro správní území Obecního úřadu Kobeřice, stavebního úřadu a zahrnuje tato katastrální území:
- Kobeřice ve Slezsku
- Hněvošice
- Rohov
- Sudice
- Třebom

Popis služby:
Služba umožňuje veřejnosti podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich správcům prostřednictvím odkazu webového portálu obce (viz.výše modrým písmem).
Žádost je vytvořena žadatelem prostřednictvím webové aplikace na mapovém serveru "MAWIS", který provozuje poskytovatel služby.
Do webové aplikace je žadatel přesměrován odkazem z webového portálu obce do aplikace pro podání žádosti ve správním území příslušného stavebního úřadu.
Žádost ve standardizovaném formátu a s jednoznačnou lokalizací zájmového území je aplikací e-UtilityReport vygenerována pro příslušné správce inženýrských sítí a připravena k rozeslání svépomocí (poštou nebo osobně) nebo automaticky elektronickou formou těm správcům inženýrských sítí, kteří jsou příjemci elektronických žádostí e-UtilityReport.
V rámci služby je vytvořen a udržován tzv. "registr správců", což je seznam správců technické infrastruktury, jejichž sítě, zařízení nebo oblasti zájmů se mohou nacházet v působnosti příslušného stavebního úřadu v katastrálních územích definovaných jednotlivými správci.

Dostupnost služby:
Služba e-UtilityReport je dostupná na území v rozsahu působnosti příslušného stavebního úřadu a přístup ke šlužbě je veřejný.
Provoz služby e-UtilityReport je nepřetržitý.
Případné výpadky služby jsou možné v závislosti na fungování sítě Internet.
Plánované odstávky služby jsou vždy uveřejněné s předstihem na příslušné stránce určené pro vstup ke službě e-UtilityReport.

Podání žádosti o vyjádření k sítím zvládne každý.
Krok 1:   na webové stránce Obecního úřadu Kobeřice, stavebního úřadu klikněte na Žádosti o vyjádření
               klikněte na adresu http://cz.mawis.eu/ou-koberice/

Krok 2:  Vstup do služby
               Klikněte na Žádost o vyjádření      Veřejný přístup

Krok 3:  Žadatel
               Vyberte důvod žádosti
               Vyplňte údaje o žadateli a stavebníkovi (investor)
               Zadejte způsob lokalizace území

Krok 4:  Zájmové území
               Upřesněte lokalizaci podle adresy (parcely KN)
               Zakreslete zájmový polygon
               a potvrďte klávesou Enter

Krok 5:  Správci
               Vyberte správce, kterým si přejete žádost odeslat
               Určete způsob odeslání žádosti a převzetí vyjádření

Krok 6:  Další údaje
               Vyplnění názvu akce (stavby)
               Připojení příloh
               Odeslání žádosti

Krok 7:  Rekapitulace
              Informace o předání / odeslání žádosti
              Zde si můžete stáhnout žádost pro konkrétní správce ve formátu PDF

Přehlednější elektronická podoba návodu je k nalezení na této adrese: http://cz.mawis.eu/download/e-UtilityReport_mesta.pdf
Tento návod je také pravidelně aktualizován.