Denní informace
Dnes je 21.09 2019
Svátek slaví Oleg, zítra Matouš

aktuality

Podzimní setkání seniorů

Více informací
Úřední deska

Usnesení z VI. řádného zasedání ZO Kobeřice dne 11. 9. 2019

Více informací
Místní rozhlas

hlášení 7.8.

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 34/2019

Více informací

Informace ke kotlíkovým dotacím

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Většinou si všímáme pouze věcí, které se nás osobně dotýkají. Nad tím, co dýcháme, začneme přemýšlet až v chladnějších dnech, kdy padne mlha, ustane vítr a z rádia slyšíme, že inverzní situace potrvá ještě další dny. To se začneme rozhlížet po okolí, sledujeme, který komín kouří a vůbec se nám to nelíbí.

Právě snížení emisí znečišťujících látek z lokálních topenišť je záměrem Ministerstva životního prostředí, které se snaží zdroje s nejvyšší produkcí škodlivých látek z běžného používání postupně vyřadit. Za tímto účelem byla přijata příslušná legislativa, která postupně zakazuje uvádět na trh a také provozovat kotle nejhorších emisních parametrů.

Žádná snaha v rámci legislativních opatření však nic nevyřeší, pokud nebudeme sami chtít něco změnit a chovat se ohleduplněji vůči svým dětem i svému okolí. A pomoci může i kotlíková dotace. V rámci celé České republiky by měla přispět k výměně až 100 tis. kotlů nejnižších tříd.

Ve 2. výzvě jsou na kotlíkovou dotaci vyčleněny prostředky ve výši 3,4 mld. Kč, které byly mezi jednotlivé kraje rozděleny procentním podílem, a to podle počtu kotlů na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj vytápění v rodinných domech s ohledem na kvalitu ovzduší v daném kraji.

Moravskoslezský kraj získal pro 2. výzvu téměř 900 mil. Kč. Tyto finanční prostředky umožní vyměnit na území kraje do konce roku 2019 více než 8 tis. kotlů. Využijte proto možnosti nahradit starý neekologický kotel za významného finančního přispění kotlíkové dotace.

 

Obecné podmínky

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. třídy napojených na otopnou soustavu.

Z dotace tak není možné podpořit výměnu kamen(kachlová, krbová, litinová), plynového kotle ani kotle s automatickým podáváním paliva. Dále také nelze vyměnit kotel spalující výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu. Podpora se také netýká výměny zdroje u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) již obdržel dotaci na zdroj tepla z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Třídu Vašeho kotle zjistíte z Dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – Revizní zprávy. Třídu najdete také na výrobním štítku nebo v technické dokumentaci. Nevlastníte-li ani jeden z uvedených dokladů, můžete kontaktovat výrobce kotle. Lze vymě-nit i kotel tzv. domácí výroby.

Stávající kotel je možné vyměnit za:

- kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)

- kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)

- plynový kondenzační kotel

- tepelné čerpadlo

Všechna podporovaná zařízení jsou uvedena v Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR


Požádat o dotaci si mohou fyzické osoby - vlastníci či spoluvlastníci rodinných domů na území Moravskoslezského kraje.

 
Příjem žádostí: pouze elektronicky od 5.9.2017 od 10:00 h (přiděleníreg.č.)

Ukončení příjmu žádostí: 31.12.2018 do 11:00 h nebo automaticky po přijetí 10000 ks žádostí

Podpořeno bude cca 8660 žádostí

Fyzicky se musí podepsaná žádost vč. Příloh doložit do 10 pracovních dnů osobně nebo poštou (obálka).

 


Pro podrobné informace klikně na obrázek níže

  
    Informační leták              Brožura

Informační brožura ke kotlíkovým dotacím v Moravskoslezském kraji – 2. výzvě je zdarma k dispozici také na OÚ v Kobeřicích.