Denní informace
Dnes je 20.11 2017
Svátek slaví Alžběta, zítra Nikola

aktuality

Rozsvícení vánočního stromu

Více informací
Úřední deska

Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 47/2017

Více informací

Informace o konání XXVII. řádného zasedání zastupitelstva obce Kobeřice

Pořadové číslo 202277.
dne 20. 9. 2017
 I N F O R M A C E

o konání XXVII. řádného zasedání zastupitelstva obce Kobeřice

 

Obecní úřad Kobeřice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání XXVII. řádného zasedání zastupitelstva obce Kobeřice, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Kubným

 

Místo konání:                       Obec Kobeřice – zasedací místnost obecního úřadu

 

Doba konání:                        20. 9. 2017 v 18,00 hodin

 

 

 

 

Navržený program: 

 

1.     Zahájení

2.     Volba ověřovatelů zápisu

3.     Schválení programu

4.     Kontrola usnesení 26. řádného zasedání ZO

5.     Žádost na Státní fond životního prostředí o snížení vodného a stočného na rok 2018

6.     Nákup pozemků p.č. 576/17 a 576/19 v k.ú. Kobeřice ve Slezsku

7.     Oprava oplocení hřbitova

8.     Oprava místních komunikací 2017

9.     Různé

10.  Diskuse

11.  Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Kubný, v.r.

starosta obce