Denní informace
Dnes je 21.01 2019
Svátek slaví Běla, zítra Slavomír

aktuality

Zvěřinové hody v Rohově

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 1/2019

Více informací

Informace o konání XXVII. řádného zasedání zastupitelstva obce Kobeřice

Pořadové číslo 202277.
dne 20. 9. 2017
 I N F O R M A C E

o konání XXVII. řádného zasedání zastupitelstva obce Kobeřice

 

Obecní úřad Kobeřice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání XXVII. řádného zasedání zastupitelstva obce Kobeřice, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Kubným

 

Místo konání:                       Obec Kobeřice – zasedací místnost obecního úřadu

 

Doba konání:                        20. 9. 2017 v 18,00 hodin

 

 

 

 

Navržený program: 

 

1.     Zahájení

2.     Volba ověřovatelů zápisu

3.     Schválení programu

4.     Kontrola usnesení 26. řádného zasedání ZO

5.     Žádost na Státní fond životního prostředí o snížení vodného a stočného na rok 2018

6.     Nákup pozemků p.č. 576/17 a 576/19 v k.ú. Kobeřice ve Slezsku

7.     Oprava oplocení hřbitova

8.     Oprava místních komunikací 2017

9.     Různé

10.  Diskuse

11.  Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Kubný, v.r.

starosta obce