Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů  1

Počínaje dnem 25. 11. 2019 budou na odběrných místech naší obce prováděny odečty vodoměrů.

Počínaje dnem 25. 11. 2019 bude docházet k odečtu vodoměrů na odběrných místech naší obce.

Odečet budou provádět pověření zaměstnanci obce Kobeřice, kteří se na vyžádání prokáží pověřením k provedení odečtu.

Žádáme majitele nemovitostí, aby umožnili těmto zaměstnancům přístup k vodoměrům, pro nutnost kontroly.

V případě opětovného nezastižení Vás žádáme o provedení samoodečtu dle pokynů, který Vám bude zanechán v poštovní schránce. Dle těchto pokynů si můžete vybrat jednu z uvedených možností pro oznámení stavu vodoměru:

1. Vyfotit vodoměr a zaslat e-mailem foto na obecní úřad na  poplatky@koberice.cz  s uvedením počtu osob skutečně bydlících v nemovitosti. Na fotografii musí být zřetelně vidět číslo vodoměru a stav číselníku.

2. Oznámit stav vodoměru na obecní úřad telefonicky na  tel. č. 553 777 208, sdělit jméno, příjmení, adresu bydliště, počet osob skutečně bydlících v nemovitosti, číslo vodoměru, stav vodoměru.  

3. Vyplnit požadované údaje (udevené níže) pro samoodečet  vodoměru  a doručit osobně  na obecní úřad – středisko služeb nebo vhodit do schránky  u hlavního vchodu obecního úřadu. Oznámení, které nebude odběratelem podepsáno nebude  akceptováno.       

Číslo vodoměru: ……………….        
Stav číselníku vodoměru: ……………                             
Počet osob trvale žijících v domácnosti: ……                                                                 
Datum samoodečtu: …………….......                           
Podpis odběratele: ………………………                                                     

 

Datum vložení: 25. 11. 2019 9:09
Datum poslední aktualizace: 28. 11. 2019 9:13
Autor: Správce T