Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Odpadové hospodářství obce


Ochrana životního prostředí je jednou ze základních povinností každého občana.  Obec  Kobeřice zajišťuje svým občanům prostřednictvím společnosti AVE separovaný sběr komunálního odpadu, plastů a skla.  Dále zabezpečuje 2 x v roce sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

V roce 2013 obec vyprodukovala a bylo společností  AVE  CZ  Odpadové hospodářství, s.r.o. odvezeno celkem  393,1 tun komunálního odpadu , 51,91 tun plastů a 78,35 tun netříděného skla, cca. 12 ks plných kontejnerů velkoobjemového odpadu.  Středisko údržby obce při úklidu obce a jejího okolí sesbíralo a odvezlo v průběhu roku 2013 na skládku do Chlebičova  9,7 tun odpadu, který svou povahou nebylo možno uložit na obecní skládce.

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují  ale musí skončit v popelnicích a pak na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít.  V EU a tedy i v České republice kolektivní systémy sběru, evidence a dopravy vytříděného odpadu ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.  Naše obec  je součástí těchto systémů a občané obce mají již dnes možnost vytřídit a odevzdat některé odpady vzniklé v domácnostech  jako např.  zářivkové trubice, monočlánky a baterie, elektrospotřebiče, papír a karton, staré šatstvo, obuv, hračky a bytový textil.

Obec Kobeřice ve spolupráci se společnostmi  AVE  CZ Odpadové hospodářství s.r.o. ,  Elektrowin a.s. ,  Asekol  s.r.o. ,  Ekolamp s.r.o. a Revenge, a.s. vytvořila systém sběrných míst, kde jsou umístěné podle druhu odpadu označené kontejnery.   Jsou to sběrná místa na ul. Dubová, v centru obce na ul. Hlučínská, u střediska údržby obce na ul. Opavská.  Kontejnery na sklo jsou dále umístěny u prodejen potravin a u TJ Sokol na ul. Topolová.  Vyřazené zářivkové trubice, úsporné žárovky  a baterie je možno odevzdat v přízemí Obecního úřadu do kartonových krabic a malých sběrných boxů.

Do střediska údržby s přístupem z ul. Louky nebo ul. Opavská v pracovní dny od 8.00 - 13.00 mohou občané odvést zejména velké elektrospotřebiče ( televizory, PC technika, chladničky, mrazící boxy, pračky apod.) , větší tabule skla a polystyren a tyto vyložit na místech k tomu určených. U elektrospotřebičů je zde však nutno splnit podmínku, že odevzdávaný el. spotřebič musí být kompletní. Lednice bez kompresoru nebo částečně rozebraný počítač či jiný el. spotřebič odvozci nevezmou , za tento odpad už musí obec  platit. Podobně obec separuje a zajišťuje odvoz odpadu polystyrenu na vlastní náklady, neboť polystyren nepatří do komodit kolektivních systémů.

V roce 2013 bylo občany separováno a odevzdáno  6,1 tun elektrospotřebičů , což mimo malé a střední el.  spotřebiče  představuje 169 ks televizorů a monitorů a  65 ks chladících zařízení.  Do kontejnerů na textil bylo občany odloženo za období od května do prosince celkem  4,497 tuny odpadu.

Děkuji touto cestou  všem těm občanům, kteří třídí odpad a odevzdávají ho způsobem a na místa k tomu určená,  čímž napomáhají  k lepšímu vzhledu naší obce a jejího okolí. 


Autor článku: Ing. Antonín Nohál - technik místního hospodářství obce Kobeřice

Mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

V obrazeGoogle playApp Store

Počasí

dnes, úterý 4. 10. 2022
slabý déšť 14 °C 8 °C
středa 5. 10. zataženo 16/7 °C
čtvrtek 6. 10. zataženo 21/12 °C
pátek 7. 10. skoro jasno 19/9 °C

Sociální sítě