Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Zkušební provoz Sběrného dvora na ul. Opavská


Specifikace odpadů, odebíraných ve sběrně

Vážení spoluobčané,
Obec Kobeřice vybudovala za významné podpory Státních dotací  v první polovině tohoto roku na ul. Opavská Sběrný dvůr pro dočasné skladování tříděného komunálního odpadu. Vlastníkem i provozovatelem Sběrného dvora je Obec Kobeřice.

Sběrný dvůr bude sloužit „v trvalém provozu“ nejenom pro dočasné skladování sběrného tříděného komunálního odpadu občanů trvale bydlících v obci Kobeřice ale i  pro, jak tomu bylo v minulosti,  skladování a prodej sypkých stavebních  materiálů  občanům.

Zkušební provoz sběrného dvora bude zahájen dne 12.7.2017.

Sběrný dvůr bude v rámci zkušebního provozu sloužit pouze pro dočasné skladování sběrného tříděného komunálního odpadu občanů s trvalým pobytem v obci Kobeřice. Prodej stavebních materiálů (strusky, štěrku a písku) nebude v rámci zkušebního provozu, který se předpokládá po dobu dvou měsíců, prováděn.


Občané budou moci na Sběrný dvůr v provozní době dvora dovést (donést) níže uvedené odpady

  • odpady kategorie O (obyčejný) -  velkoobjemový odpad (nábytek, koberce), sklo (zejména velké tabule, které se nevejdou do zvonových kontejnerů na sběrných místech),  papír  a kartón, nápojové kartony (tetrapack), PVC (zejména podlahové krytiny a velké části, které se nevejdou do plastových pytlů),  pneumatiky,
  • odpady kategorie O (obyčejný) - kovy a barevné kovy (např. čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a dalších nápojů např.  limonád, energetických nápojů, vyřazená kola a jiný kovový odpad). Kovy a barevné kovy se odevzdávají bez nároku na úhradu za odevzdané váhové množství)
  • odpady kategorie N - nebezpečný (oleje, rozpouštědla - ředidla, staré barvy, plechovky od barev, akubaterie)
  • elektroodpad - veškeré vyřazené domácí el. spotřebiče občanů (lednice, mrazáky, pračky, el. pece, PC, kopírky, tiskárny, TV, monitory, a vyčleněné typy světelných zdrojů (kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED osvětlovací zdroje, zářivkové trubice). Červené kontejnery na drobný elektroodpad budou umístěny na sběrném místě před budovou sběrného dvora vedle vjezdové brány z ul. Opavská. Použité zářivky a lineární svítidla a monočlánky mohou občané  odevzdat, stejně jako v minulosti,  přímo i na obecním úřadě.

Mimo Sběrný dvůr budou v obci ponechána v období zkušebního provozu sběrného dvora sběrná místa pro dočasné skladování odpadu kategorie „O“ (skla, papíru, textilií a oděvů).

Systém třídění plastů zůstává stejný, tzn. plasty z domácností se třídí do plastových pytlů, které občané vystavují před svými nemovitostmi vždy poslední lichou středu v měsíci. V rámci tohoto třídění plastů je i nadále možné do těchto pytlů ukládat polystyren z běžné potřeby domácností / zejména obaly elektrospotřebičů/.   

Provoz Sběrného dvora bude zabezpečovaný jedním zaměstnancem obce.

Provozní doba sběrného dvora v rámci zkušebního provozu bude vždy ve  středy od 14:00  do 18.00 hod  a soboty od 08:00 do 12:00, pokud nebude oznámeno obcí jinak.

Vjezd/ výjezd dopravních prostředků občanů do/z prostoru Sběrného dvora je přes dálkově ovládanou bránu z ulice Opavská. V areálu platí max. povolená rychlost 10 km/hod. Občané jsou povinní se při pohybu na sběrném dvoře řídit pokyny provozovatele (zaměstnance obce).


S otevřením Sběrného dvora souvisejí i níže uvedené informace

  • Občané budou muset prokazovat svou totožnost při odevzdávání odpadů občanským průkazem (ověření trvalého bydliště občanů). Občanu obce Kobeřice, který se neprokáže občanským průkazem, rovněž tak občanu jiné obce, nebude odpad odebrán.
  • Sběrný dvůr nebude sloužit pro sběr a odkládání odpadů od občanů obce, produkovaných při jejich výdělečné činnosti (OSVČ nebo jiné podnikatelské subjekty). Jedná se např. o odpady polystyrenu při zateplování staveb, plastové obaly od barev a nátěrových hmot, pneumatiky od autoopraven v obci, apod.).
  • Veškerý stavební odpad produkovaný při opravách staveb občanů Kobeřic nebude na sběrném dvoře odebírán a skladován. Tento odpad mohou občané odvést a uskladnit na vlastní náklady v povrchovém dole společnosti Gypstrend ( hlína, stavební suť) nebo na skládce EKO-Chlebičov (lepenky, dřevo napuštěné barvami, střešní krytiny apod).
  • Biologický odpad nebude na sběrném dvoře odebírán. Nadále bude odebírán občanům na uložišti na konci ulice Olšina dolní ve středu od 17.00 do 18.00 hod a sobotu od 9.00 do 12.00 hod, pokud nebude obcí oznámeno jinak.


Ing. Antonín Nohál, technik místního hospodářství
Pavel Drastik, místostarosta obce

Mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

V obrazeGoogle playApp Store

Počasí

dnes, úterý 4. 10. 2022
slabý déšť 14 °C 8 °C
středa 5. 10. zataženo 16/7 °C
čtvrtek 6. 10. zataženo 21/12 °C
pátek 7. 10. skoro jasno 19/9 °C

Sociální sítě