Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Hladinoměry a srážkoměr

 

Obec Kobeřice poptává realizaci 4 hladinoměrů a jednoho srážkoměru.

2 hladinoměry by byly umístěny na mostech v katastru obce a 2 na výústných objektech z poldrů (měření hladiny v poldru), srážkoměr na střeše budovy OÚ.

Na daných místech není přívod el. proudu. Napájení se předpokládá solárními panely. Výstupy z měření dle standardů Povodí Odry s.p. nebo ČHMÚ.

Svou nabídku zašlete prosím do 17.7.2020 na adresu urad@koberice.cz

Děkujeme