Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Modernizace WC v ZŠ Kobeřice

Výzva -Modernizace WC ZŠ Kobeřice.pdf (417.92 kB)
Příloha č. 1 Dokumentace předmětu díla vč. slepého položkového rozpočtu - na vyžádání na sekretariátu OÚ
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Krycí list
Příloha č. 4 Čestné prohlášení