Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Zpracování dokumentace stavby a projektové dokumentace stavby


Dokumentaci stavby pro územní řízení v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření smí zpracovávat v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace

  • autorizovaný architekt
  • autorizovaný inženýr

Projektovou dokumentaci pro stavební  povolení a ohlášení stavby v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb smí zpracovávat v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace

  • autorizovaný architekt
  • autorizovaný inženýr
  • autorizovaný technik