Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Farnost Kobeřice

 

Pohřby

- Pohřby se nadále konat mohou, počet přítomných osob je ale omezen na 15.

Pohřbu je možné se účastnit i mimo okres, v němž bydlíte. Účel takové cesty je však třeba doložit. To lze např. čestným prohlášením či formulářem pro cesty mimo okres

 

Svatby

-  Svatby se mohou konat. Maximálně ale může být na svatbě 15 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i snoubenci a kněz. Nepočítá se ale varhaník nebo zpěvák na kůru, který je stavebně odděleným prostorem.
Účastnit se svatby  lze  pouze na území okresu, kde má osoba bydliště. 

- V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence a další osoby tomuto obřadu přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Po skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.

 

Křtiny

- Křitiny se mohou konatpočet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání.  

Křtin se můžete zúčastnit pouze v okresu, ve kterém máte bydliště. 

 

Bohoslužby

- Na bohoslužbách je povolená účast v kostele 10%  ( farníci ve věku od 10 do 65 let) přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

- Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

- Bohoslužby se můžete zúčastnit pouze v okresu, ve kterém máte bydliště. 

 

- Více k vládním opatřením naleznete zde: Covd portál

 

- Distanční příprava na manželství

Jak si covidová doba vynutila pokrok! Centrum pro rodinu a sociální péči připravilo distanční kurz, který je náhradní variantou pro dvojice, které mají před sebou vstup do manželství. Především pokud se připravují na sňatek v římskokatolické církvi, která dbá na promyšlenou přípravu a ukazuje křesťanské pojetí manželství. Setkávání mladých párů nikdo nechce zrušit, ale musíme překlenout dobu přísných protiepidemických zásahů. Vlastně se těšíme, až bude zase dovoleno scházet se na živých děkanátních přípravách. Distanční kurz je tedy pro doby nouzového stavu, pokud bude zákaz konání hromadných akcí. Zájemci mohou vše bezpečně projít z tepla domova. Každý díl vydá za jedno rande, zaměstná dvojici prodiskutováním vždy jednoho z mnoha aspektů zdařilého manželského života.

Odkaz pro přihlášení zde: Kurz PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ ONLINE

 

- Ve farní kanceláři, během úředních hodin, můžete objednávat mešní úmysly.

 

1