Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Kaple

Kaple svatého Urbana

Západní části území kobeřické farnosti vévodí daleko široko viditelná staletá košatá lípa, v jejímž stínu očekává poutníky kaple svatého Urbana. Ústní tradice klade vznik kaple do doby po 30 leté válce. Byla to malá polokruhovitá stavba délky 6 m šíře 3 m. Avšak ve frontových operacích druhé světové války začátkem dubna 1945 byla tato stará kaplička zcela zničena. Touha po nové prostranné kapli svatého Urbana byla realizována již v následujících letech. Na jaře roku 1947 se začalo s návozem stavebního materiálu a dne 8. října 1948 došlo k posvěcení nově postavené kaple.

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple stojící u silnice na hranici katastru Kobeřic a Rohova je vyjímečná svou stavbou. Půdorys kaple tvoří rovnoramenný trojúhelník jenž symbolizuje, kterému tajemství víry je zasvěcena. Stavitelem kaple byl Jan Stuchlík, zemědělec z Kobeřic. Kaple byla postavena v roce 1905 a byla zasvěcena Nesvětější Trojici. Žádost o povolení posvětit kapli je datována 23.8. 1905. Posvětil ji duchovní správce Josef Otava. V kapli byl umístěn oválný obraz, olejomalba, pocházející z původního barokního kostela v Kobeřicích.

Kaple svatého Jana Nepomuckého

Kaple stojí v zahradě selské usedlosti rodiny Kašných. Podél její severovýchodní strany teče potůček, který je právě v těchto místech překlenut mostem a dále pokračuje v potrubí. Dnešní stavba pochází teprve z roku 1907, ale je patrno ze žádosti o povolení ke svěcení, datované 22.5.1907, že byla postavena na základech dřívější kaple. Nynější kaple byla posvěcena P. Josefem Otavou dne 23.5.1907. V roce 1990 se opět začali lidé shromažďovat před kaplí nejen v den světcova svátku, ale také při průvodech Božího Těla a Křížových dnů.

Kaple Krista Krále

Nejnovější kaple je zasvěcena Kristu Králi a pochází z roku 1969. Stojí v zahradě Augustina Baránka. Byla jí nahrazena dřívější kaple zasvěcená Poslední večeři Páně. Kaple byla posvěcena na svátek Nejsvětější Trojice v roce 1969 P. Františkem Kopečným. V roce 2004 byla kaple opravena.

Kaple Božského Srdce Páně

Kaple ke cti Božského Srdce Páně pochází z roku 1927. Vybudoval ji vlastním nákladem Mikuláš Drastík, zemědělec v Kobeřicích, a je postavena v zahradě jeho selské usedlosti. Kaple byla posvěcena P. Josefem Otavou dne 3. června 1927.

Kaple blahoslavené Panny Marie Lurdské

Josef Václavík, zemědělec z Kobeřic – Osmilán, postavil na zahradě své usedlosti v roce 1922 kapli ke cti Panny Marie. Podnětem byl slib daný v průběhu první světové války. Zavázal se totiž projevit svou vděčnost Matce Boží postavením kaple, vrátí-li se z válečného běsnění živ a zdráv jeho jediný syn. Žádost o povolení k posvěcení kaple je z 5.7.1922. Kapli posvětil P. Josef Otava.

Kaple svatého Antonína Paduánského

Pustíme- li se polní cestou směrem k Hněvošicím, dostaneme se k polookrouhlé kapli, která je zasvěcena oblíbenému světci svatému Antonínu Paduánskému. Kaple byla postavena v roce 1928. Ke svěcení došlo 10. června 1928 místním duchovním správcem Josefem Otavou za asistence P. Antonína Kašného a františkána Huberta z Hlubčic.

Pomník padlým v Kobeřicích

Mezi nejznámnější památky v Kobeřicích patří kaple stojící u kostela na severní straně starého hřbitova. Touto památkou uctily Kobeřice oběti první světové války. Kaple byla postavena v 30. letech minulého století a k úplnému dokončení došlo v roce 1932. Interiér kaple zdobí socha Matky Boží s Ježíškem pořízená v roce 1948. Válkou byla kaple poškozena a proto se v roce 1947 po jednáních začalo s její opravou. V roce 1965 došlo konečně k rozhodnutí umístit na pomník také tabuli se jmény, kteří položili své životy ve druhé světové válce nebo se z ní nevrátili. K realizaci však došlo až v roce 1967. Kaple je nejvíce navštěvována v den Všech svatých a na Dušičky.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě