Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Krizové situace

Krizové situace

L. KRIZOVÉ SITUACE:

Krizová situace nebo také krizový stav je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

1. STAV NEBEZPEČÍ

Vyhlašuje: Hejtman kraje.

Důvod: Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.

Území: Celý kraj nebo jeho část.

Doba trvání: Nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády)

2. NOUZOVÝ STAV

Vyhlašuje: Vláda České republiky, popř. předseda vlády.

Důvod: V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Území: Celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání: Nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sněmovna).

3. STAV OHROŽENÍ STÁTU

Vyhlašuje: Parlament České republiky na návrh vlády.

Důvod: Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Území: Celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání: Není omezeno.

4. VÁLEČNÝ STAV

Vyhlašuje: Parlament České republiky.

Důvod: Je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Území: Celý stát.

Doba trvání: Není omezeno.

Přesáhne-li mimořádná situace určitou mez, která bude bez mimořádných opatření těžko zvladatelná a je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, může (můžou) být:

  • Vyhlášena obyvatelstvu pracovní povinnost a pracovní výpomoc.
  • Určeny věcné prostředky (movité i nemovité věci) právnických i fyzických osob, které se budou podílet na řešení dopadů a odstraňování následků krizové situace.
  • Vyhlášena různá regulační opatření.
  • Uzavřena postižená oblast.
  • Prováděna regulace pohybu osob.
  • Vyhlášena evakuace velkého rozsahu (nevztahuje se na objektovou evakuaci vyhlášenou velitelem zásahu, ta může být vyhlášena při bezprostředním ohrožení osob i mimo krizový stav).

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě