Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

1

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje naše obec, získáme nádoby na tříděné odpady.

Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast nebo bioodpad.

Tyto druhy odpadů jsou surovinou pro další výrobu a neměli by končit bez využití na skládkách.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

t