Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Sociální dávky


Přehled dávek a kontaktních pracovišť v regionu Kravaře


1. Úřad práce ČR, krajská pobočka Ostrava

Kontaktní pracoviště ÚP Kravaře

Dávky státní sociální podpory: Náměstí 394/29 (bývalé kino v Kravařích) Kravaře, tel: 950 142 273, 274
(dětské přídavky, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, příspěvek na bydlení, pohřebné (jen v případě nezletilého), porodné

Nepojistné dávky: ulice Bezručova, tel.: 950 142 266, 267, 268
(příspěvek na živobytí, doplatek za bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu (benzín), příspěvek na zvláštní pomůcku (nákup auta, plošiny apod.)

Zprostředkování zaměstnání: ulice Bezručova, 950 142 261
( podpora v nezaměstnanosti)
 

2. Městský úřad v Kravařích, Odbor sociálních věcí a kultury

Náměstí 43, Kravaře: tel. 553 777 911

Oddělení sociálních věcí

  • úsek péče o občany: kurátor pro dospělé, poradenství apod.
  • úsek péče o rodinu a děti: výživné, rozvody, náhradní rod. péče, kurátor pro děti apod.

POZOR: oddělení sociálních věcí nevyplácí žádné dávky ani příspěvky!!!

Od 1.1.2016 došlo ke změně místa pro podání žádosti o vydání "Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" a "Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou". Žádosti můžete podávat pouze na Odboru dopravy Tyršova 5, Kravaře.
 

3. Česká správa sociálního zabezpečení v Opavě

(dříve na Těšínské ulici, nyní na Krnovské - bývalé vojenské kasárna)
Adresa: Krnovská 2975/75, 746 98  Opava, tel: 553 604 101

Důchodové pojištění (dávky)

  • starobní důchody, invalidní důchody, pozůstalostní důchody

Nemocenské pojištění (dávky)

  • nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pojištění OSVČ (osob samostatně výdělečně činných)

  • důchodové a nemocenské dávky


Bližší informace poskytne Obecní úřad Kobeřice (Hlučínská 888)
Bc. Šárka Vehovská, DiS - přízemí, kancelář č. 106 - tel:  553 777 205