Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Hlučínsko-západ

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Na sklonku roku 2001 vytvořili starostové obcí v západní části regionu Hlučínska dobrovolný svazek obcí za účelem ochrany a prosazování jejich společných zájmů, dále z důvodu rozšíření, zkvalitnění a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce a také z důvodu koordinace mezi obcemi při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře.

Sídlo svazku je na Městském úřadě v Kravařích, Náměstí 43, 747 21 Kravaře.

Předmětem činnosti je především spolupráce mezi obcemi v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod; zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, podpora výstavby cyklostezek; úkoly v oblasti ochrany ovzduší a správa majetku obcí.

Pro přesměrování na webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ klikni na odkaz níže.

Hlučínsko-západ

Datum vložení: 31. 8. 2019 16:30
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2019 16:32
Autor: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je neděle, 8. 12. 2019, 10:16:22