Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Boží muka a kříže

Do dnešní doby se zachovala v kobeřické farnosti jen dvě Boží muka. Obě stojí u silnice ke Strahovicím. Jedna jsou na konci vesnice v zahradě paní Kateřiny Scheuerové. Byla postavena kolem roku 1910. Druhá Boží muka jsou rovněž u této silnice, ale stojí až na konci katastru. Obecně se nazývají „Rycková kaple“, a to podle jména bývalého vlastníka pozemku. Podle informací této rodiny je postavil jeden z jejich předků asi kolem roku 1830.

Nejstarší kříž kobeřické farnosti je umístěn před farním kostelem. Pochází z roku 1878 a byl pořízen knězem Josefem Bažanem. Tři další kříže jsou dřevěné a byly pořízeny kostelníkem Adolfem Švancarem. Tyto kříže byly posvěceny na závěr misií konaných od 24.12. 1948 – 3.1. 1949. Tehdy byl také nově pořízen kříž na rozcestí Osmilán a Dubové ulice.

Další kříž byl umístěn na konci vesnice vedoucí k Bernardovu mlýnu. Vznik sádrovcového lomu byl důvodem, proč byl kříž přemístěn do zahrady paní Marie Ohřálové. Dnes rodiny Obrusníkovy.

Třetí dřevěný kříž na rozcestí Vrbové a Opavské ulice nebyl již umístěn uprostřed křižovatky, kde kdysi stával, nýbrž na okraj vozovky. Dne 1. června 1974 byl dřevěný kříž nahrazen železným, litinový korpus Krista pochází ze zrušeného kříže z Bystřice pod Pernštejnem.

Mramorový kříž na Osmilánech připomíná velké povodně z 13.6. 1926 a z 5.-6. května 1927. Teď se nachází v zahradě rodiny Kubných, která tento kříž také pořídila.

Nově zřízený hřbitov má svůj kříž asi od roku 1955.

Kříž stojící na konci vesnice při silnici vedoucí do sousední Svobody připomíná tragickou událost. V těchto místech byla totiž dne 17.5. 1968 bleskem usmrcena paní Berta Hanzlíková.

Čtvrtý dřevěný kříž je na nynější Nádražní ulici. Všeobecně se mu říká „Čujkův křížů“, protože se za ním rozprostíraly Čujkovy lány.