Obec Kobeřice
Obec Kobeřice
Oficiální stránky

Kněží farnosti

1. Jakub Štěpánovský, rok 1616, krátce předtím byl farářem ve Velkých Petrovicích.
2. Jan Firley, do roku 1618
3. František Simon (Šimon), rok 1639, byl investován 16. 5. 1639. Začal psát matriky Od roku 1639, které se pravděpodobně ztratily. Současné začínají roku 1706. Není uvedeno jak dlouho zde působil. Po něm do r. 1667 se zde vyměnilo několik duchovních správců, kteří byli pravděpodobně slezští nebo polští řeholníci, kteří sem přišli na výpomoc po třicetileté válce.
4. Tomáš Gryworic, rok 1642
5. Robert Rybčinský, rok 1648
6. Jan Mědrakorig, rok 1651
7. Jan Wontropka, rok 1652
8. Václav Jaroš, rok 1653
9. Jan Reinald Montwyka, do roku 1667
10. Václav Martin, od roku 1667 – 1680
11. Jakub Zapletal, od roku 1680 – 1686
12. Jakub Beneš, rok 1681?, asi 1687 administrátorem
13. Matěj Bárta, rok 1687?, asi 1692
14. Bohumír František Spicelius, od roku 1695 – 1697
15. Blažej Zlotý, od roku 1697 – 1711
16. Michael Jeroným Hans, od roku 1711 – 1733, za něho byl postaven dřevěný kostel
17. Matěj Jan Foltýnek, rok 1733 farář
18. Tomáš Bernard Kuča, od roku 1733 – 1743 Administrátor Teofil Schefert, rok 1743
19. (Pavel) Nepomuk Kaluža, od roku 1743 – 1749
20. Martin Augustin Malý, od roku 1749 – 1760 Administrátor František Sismuth, rok 1760 (VIII. – IX.)
21. Josef Alois Janušek, od roku 1760 – 1798 Administrátor Jan Herink, III. – VI. 1798
22. Jan Arnošt Herink, od roku 1798 – 1822 Administrátor Florián Kubetschko, lok. kaplan ve Štěpánkovicích
23. Martin Wanjura, far. 1822 – 1847 Administrátor Antonín Gillar, V. – XI. 1847
24. Bohumil Nietsch, od roku 1847 – 1850 Administrátor Antonín Svoboda
25. Antonín Gillar, od roku 1851 – 1872 Administrátor Vilém Langsch, VI. 1872 – I. 1873
26. Josef Bažan, od roku 1873 – 1882 Administrátor Josef Plesch od roku 1882 – 1886
27. Emil Bitta, od roku 1896 – 1902. Za jeho působení byl postaven nový kostel Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1893 se sešlo několik kněží na faře v Kobeřicích a založili „Katolické Nowiny“ určené pro moravský lid v Pruském Slezsku.
28. Msgr. Josef Otava, od roku 1902 – 1932. Velký buditel moravského lidu. Podnikal se svým lidem četné pouti do Hrabině, na sv. Hostýn a Velehrad. Za něho byly vystavěny a vysvěceny kaple: Nejsvětější Trojice, sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Lurdské, Božského Srdce Páně a sv. Antonína. Dvakrát byl také redaktorem „Katolický Nowin“ a také krátce působil jako šéfredaktor.
29. Josef Zlotý, od roku 1932 – 1937. V roce 1932 byl dokončen pomník padlých.
30. František Todt, červen až prosinec roku 1937 administrátor
31. Josef Malý, od roku 1937 – 1961. Roku 1941 se stal hlučínským děkanem a následně arcibiskupským radou. V těžké válečné době byl koběřickým občanům duchovní oporou. Po válce nechal opravit silně poškozený kostel po bombardování. V roce 1952 zajistil pan děkan vymalování kostela. Nástěnné malby provedl akademický malíř Vilém Wünsche.
32. František Kopečný, od roku 1961 – 1976. Za jeho působení byly zrestaurovány hlavní oltář, boční oltáře, kazatelna, lustry, sochy a příslušenství.
33. Antonín Kupka, od roku 1976 – 1981. Za jeho působení došlo k velikému rozkvětu dětského sboru – scholy. Pustil se také do oprav kostela.
34. Josef Kaňovský, od roku 1981 – 1992. Pokračuje ve stavebních úpravách na kostele, faře a hospodářských budovách. V roce 1981 je zlikvidován hřbitov u kostela. Obnovil průvody Božího těla, prosebné průvody do polí za vyprošení úrody a ke kapli sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého.
35. Antonín Kocurek, od roku 1992 – 1999. Pokračuje v opravách kostela. Je odstraněná stará břidlicová krytina z věže a je nahrazená měděnou, také plechová koruna v úpatí vrcholu věže je vyměněná za novou, pozlacenou, kterou nechal zhotovit P. Kaňovský. Upravuje presbytář a instaluje nový obětní stůl. Zřizuje farní knihovnu.
36. Heřman Gustav Rakowski OP, od roku 1999 – 2003.
37. Marek Pawlica, od roku 2003